รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2565

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

6 สิงหาคม 2565
เรื่อง “นิรุกติศาสตร์” ในห้องเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 1)
โดย ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม

13 สิงหาคม 2565
เรื่อง “นิรุกติศาสตร์” ในห้องเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (ครั้งที่ 2)
โดย ผศ.ดร.วิภาส โพธิแพทย์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ประไพพรรณ พึ่งฉิม

20 สิงหาคม 2565
เรื่อง “ความทุกข์กับเนื้อหนังในความคิดของเอมมานูเอลฟาลค์”
โดย คุณเกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]