รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมกราคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

21 มกราคม 2566
เรื่อง: “การศึกษาการรับรู้เชิงพื้นที่ กรณีศึกษา การรับรู้เชิงพื้นที่ต่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี”
วิทยากร: อ. ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.พุทธพร อารีประชากุล

28 มกราคม 2566
เรื่อง: “Therapeutic landscape: ภูมิทัศน์สำหรับบำบัด ฟื้นฟูและเยียวยาสุขภาพกายและใจ”
วิทยากร: อ. ดร.พุทธพร อารีประชากุล
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.เพชรพิไล ลัธธนันท์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]