รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

11 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง: ค้นหา ค้นคืน ค้นพบ … เทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลห้องสมุดบนอินเทอร์เน็ต
วิทยากร: ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

18 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง: “ขอโทษไว้ก่อน” สะท้อนความเป็นญี่ปุ่นอย่างไร
วิทยากร: ผศ. ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์
ผู้ดำเนินรายการ: รศ. ดร.ชมนาด ศีติสาร

25 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง: “ชิมขนม ชมหนังอิตาเลียนในเทศกาลคาร์นิวัล”
วิทยากร: ผศ. ดร.ปาจรีย์ ทาชาติ
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต