รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

4 มีนาคม 2566
เรื่อง: “การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมผ่านดิจิทัลคอลเลคชั่น”
วิทยากร: อ. ดร.สรคม ดิสสะมาน
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.นยา สุจฉายา

11 มีนาคม 2566
เรื่อง: “แบบลักษณ์ภาษาฝรั่งเศสในยุโรป : ฝรั่งเศส vs เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก และสวิตเซอร์แลนด์”
วิทยากร: อ.กันตภณ อินทมาตย์
ผู้ดำเนินรายการ: อ. ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์

18 มีนาคม 2566
เรื่อง: “แนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนของประเทศฝรั่งเศส”
วิทยากร: อ.ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์
ผู้ดำเนินรายการ: อ.กันตภณ อินทมาตย์

25 มีนาคม 2566
เรื่อง: “ภาษาศาสตร์กับร้านอาหารสัญชาติเยอรมัน”
วิทยากร: นายอธิษฐ์ อู๋
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.อัคร เช้าฉ้อง

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง