รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนเมษายน 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

1 เมษายน 2566
เรื่อง: “อารมณ์ปรารถนาของผู้หญิงกับการอ่านนวนิยายโรมานซ์ทะเลทราย”
วิทยากร: ดร.จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ

8 เมษายน 2566
เรื่อง: “ร่องรอยรัฐประชาชาติและแนวคิดชาตินิยมในนวนิยายกำลังภายในแนวสืบสวนสอบสวนของกู่หลง”
วิทยากร: อ.ดร.จิรายุทธ์ หรรษาพันธุ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ

15 เมษายน 2566
เรื่อง: “นวนิยายไซไฟกับอัตลักษณ์ความเป็นชาติในโลกสมัยใหม่”
วิทยากร: คุณอริยะ จินะเป็งกาศ
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ

22 เมษายน 2566
เรื่อง: “จากอาลักษณ์ถีง AI วิชาชีพนักจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล ตอนที่ 1”
วิทยากร: อ.ดร.นยา สุจฉายา

29 เมษายน 2566
เรื่อง: “จากอาลักษณ์ถีง AI วิชาชีพนักจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล ตอนที่ 2”
วิทยากร: คุณศศิพิมพ์ จิรศักดิ์
ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.นยา สุจฉายา

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง