รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

6 พฤษภาคม 2566
เรื่อง: “Soft power ของไทยในเวียดนาม”
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข

13 พฤษภาคม 2566
เรื่อง: “ว่าด้วยเรื่องของเงินกับพระสงฆ์”
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร.เจียระไน วิทิตกูล

20 พฤษภาคม 2566
เรื่อง: “การศึกษาวรรณคดีด้วยเอกสารต้นฉบับโบราณ” 
วิทยากร: อาจารย์ ดร.เจียระไน วิทิตกูล
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรีสุข

27 พฤษภาคม 2566
เรื่อง: “ไปศาลเจ้าหรือเข้าวัดดี?: วิถีปฏิบัติด้านความเชื่อที่หลากหลายในสังคมญี่ปุ่น” 
วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]