รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2566

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2566 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

2 กันยายน 2566
เรื่อง: ‘ทวีปวร’ กับงานวรรณกรรมอินเดีย
วิทยากร: อ. ดร.อรุณวรรณ คงมีผล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ภาควิชาภาษาตะวันออก

9 กันยายน 2566
เรื่อง: “The Growth of South Korean Soft Power”
วิทยากร: ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.มานพ อาดัม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 กันยายน 2566
เรื่อง: “Korean Soft Power เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกาหลีโดยมุ่งเน้นไปในด้าน K-Culture ในประเทศไทย”
วิทยากร: ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.มานพ อาดัม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30 กันยายน 2566
เรื่อง: “AI อันตราย”
วิทยากร: รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

 

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง