งาน “ศึกษารมภ์ 2567” จัดโดย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ร่วมกับ ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภารตวิถี ครั้งที่ 39)

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30น. Ms. Paulomi Tripathi อัครราชทูตอินเดีย (Deputy Chief of Mission and Deputy PR to UNESCAP) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบูชาพระสรัสวตี พระคเณศ และพระลักษมี ในงาน “ศึกษารมภ์ 2567” จัดโดย สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์อินเดียศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภารตวิถี ครั้งที่ 39) ณ โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้จัดพิธีดังกล่าว เป็นงานประจำปีต่อเนื่องเป็นครั้งที่แปดแล้ว ในทุกครั้งจะเชิญพราหมณ์บัณฑิตชาวอินเดียเป็นผู้นำประกอบพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ และบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของอินเดีย เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารตวิทยา และวัฒนธรรมอินเดียที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมไทย และเพื่อประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและกิจกรรมของสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

เมื่อ ผศ.ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ได้กล่าวรายงาน จากนั้นรศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธุ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับ และท่านอัครราชทูตได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวพิเศษแล้ว พิธีบูชาจึงเริ่มขึ้น มีการประกอบพิธีอุปจาระ และสรรเสริญ 108 พระนามของพระสรัสวตี เป็นต้น นำประกอบพิธีบูชาโดย บัณฑิตพรหมานันทะ ทวิเวที PT Brahmanand Dwivedi และบัณฑิตลาลู ในตอนท้าย มีการร้องเพลงอารตี เพื่อสรรเสริญและขอพรเทพเจ้า ร่วมขับร้องโดยคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้

มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากนานาองค์กรมาเข้าร่วมงานประมาณ 80 คน รศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา และ Mr. Sushil Dhanuka พร้อมภรรยา จาก Thailand Hindi Parishad ผู้สนับสนุนสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีด้วย

พิธีบูชาเสร็จสิ้นในเวลา 11:30 น.

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คณะอักษรศาสตร์ขอขอบพระคุณคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (อ.บ. 47) ที่มอบเงินจากการจำหน่ายหนังสือ “เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่เงิน” เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์