ขอแนะนำผลงานหนังสือออกใหม่ของอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์อาวุโส ของภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอนำเสนอผลงานหนังสือออกใหม่ของอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์อาวุโส ของภาควิชาฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 เผยแพร่และจัดพิมพ์โดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

#ดาหลังพิจักษ์ :รวมบทความว่าด้วยเรื่องดาหลังพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 1 ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

#อ่านภาษาเขมร ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

#คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลงานหนังสือของอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์อาวุโส ภาควิชาภาษาไทย ได้ที่ http://brkartschulabooks.lnwshop.com

กรณีที่ประสงค์สอบถามเรื่องการสั่งซื้อหนังสือ สามารถติดต่อได้ทางเพจ Arts Chula Books and Journals ซึ่งดูแลเรื่องการจำหน่ายหนังสือของคณาจารย์อักษรฯ จุฬาฯ

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง