แนะนำหนังสือใหม่ “แปดประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” โดย ผศ.ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

แนะนำหนังสือ “แปดประเด็นภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง ชั้นสูง ที่ต้องการรู้ลึกเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น หนังสือประกอบด้วยบทหลัก 8 บทดังสารบัญ ครอบคลุมเรื่องเสียง รูปเขียน และการสร้างประโยค

สั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา หรือที่เว็บไซต์ https://bit.ly/31yYATl
ราคา 351 บาท (ราคาปก 390 บาท)

[post-views]