โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ขอเชิญชม “รูปรอยของถ้อยคำ: คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ขอเชิญชม “รูปรอยของถ้อยคำ: คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์” ผลงานของนิสิตวิชาวิวัฒนาการร้อยกรอง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (ผู้สอน อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข)
ได้ทางเว็บไซต์ https://www.tracesofwords.com

พร้อมติดตามกิจกรรมเสวนาตลอดเดือนกันยายน
วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. หัวข้อ “Worldly Words: Contemporaneity at the Intersection of the Visual and the Literary” วิทยากร David Teh, curator and Associate Professor, National University of Singapo

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น. หัวข้อ “นิตยสารเกย์ในฐานะจดหมายเหตุแบบเควียร์” วิทยากร กวีวัธน์ ผู้เขียน Tangerine เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ สันติสุข พระบุญญา นักศึกษาภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ University of Oregon

วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. หัวข้อ “ปะ-ติด-ภาณกวี: ปะ-ติด-ภาณกวี: Workshop เพื่อหาความเป็นไปได้ใหม่ในกวีนิพนธ์” วิทยากร นักรบ มูลมานัส ศิลปิน / นักออกแบบภาพประกอบ

***ลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์งานเสวนาได้ในเว็บไซต์ https://www.tracesofwords.com***

[post-views]