ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์เรื่อง “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ChulaSEAL) ร่วมกับภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการออนไลน์เรื่อง “ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

รายการ
– บรรยายเรื่อง “ภาษาไทยในหลักฐานของมิชชันนารีฝรั่งเศส” โดยคุณพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี (หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)
– บรรยายเรื่อง “ทำความเข้าใจภาษาไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– เสวนาเรื่อง “แนวทางการใช้ฐานข้อมูลสัพะพะจะนะพาสาไทออนไลน์ในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย ดร.จิณวัฒน์ แก่นเมือง (คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) อาจารย์โปรดปราณ อรัญญิก (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และดร.พีระ พนารัตน์ (Centre for the Study of Manuscript Cultures, University of Hamburg)

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างทรัพยากรดิจิทัลในการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยก่อนปัจจุบัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเครืออมรินทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/chulaseal/2022/01/24/dlto_talk/

[post-views]