ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2)

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข ราคา 330 บาท ลด 15% เหลือ 280.50 บาท

รายละเอียดและการสั่งซื้อ กดที่นี่

หมายเหตุ
1. หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของกองทุนเพื่อการวิจัย กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงิน
2. ทางโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการไม่มีบริการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้า
3. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ลูกค้าอาจได้รับหนังสือช้ากว่าปกติราว ๆ 1 – 2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันทีสั่งซื้อ

[post-views]