ขอแนะนำ e-book “ตำนานเทพญี่ปุ่น จากบันทึกประวัติศาสตร์นิฮนโฌะกิ”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำ e-book ผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ตำนานเทพญี่ปุ่น จากบันทึกประวัติศาสตร์นิฮนโฌะกิ

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร. อรรถยา สุวรรณระดา ผู้เขียนได้หยิบยกตำนานเทพญี่ปุ่นที่มีบันทึกไว้ใน นิฮนโฌะกิ หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการชิ้นแรกของญี่ปุ่นที่เรียบเรียงเสร็จเมื่อค.ศ.720 มาแปลและศึกษาวิเคราะห์ โดยได้ประมวลเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเคยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตำนานเทพญี่ปุ่น โดยเฉพาะตำนานเทพใน โคะจิกิ วรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นมารวมไว้ในเล่มด้วย

สามารถซื้อ e-book ได้ ที่นี่