ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม)

ติดตามผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้ภาควิชาภาษาไทย ที่นี่

[post-views]