ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม)

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านมารู้จักนิสิตภาควิชาภาษาไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการเผยแพร่ในปี 2565 (เดือนมกราคม-กรกฎาคม)

ติดตามผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตเอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้ภาควิชาภาษาไทย ที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) และประเมินข้าราชครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา