รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2565

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนตุลาคม 2565 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

1 ตุลาคม 2565
เรื่อง: “กระแสเกาหลียั่งยืนได้อย่างไร วิเคราะห์ผ่าน 6Ps โมเดล”
วิทยากร: ผศ.ดร.กมล บุษบรรณ์
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.มานพ อาดัม

8 ตุลาคม 2565
เรื่อง: “การศึกษาวิทยาศาสตร์ในสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Science)”
วิทยากร: ผศ.ธิดาวดี สกุลโพน
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ธิดาวดี สกุลโพน

15 ตุลาคม 2565
เรื่อง: “ความทรงจำและการนำเสนออดีตใน ปอล ริเคอร์”
วิทยากร: คุณเจษฎากร บุญครองธรรม
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

22 ตุลาคม 2565
เรื่อง: “การปรับแปลงมโนทัศน์ประชาธิปไตยของ ฌอง-ลุค นองซี”
วิทยากร: คุณกมลกา จิตตรุทธะ
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th