ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบที่ 2 โควตา ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ
ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

[post-views]