รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

5 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง: “นโยบายทางภาษาของประเทศฝรั่งเศสที่มีต่อภาษาถิ่น”
วิทยากร: อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์
ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์กันตภณ อินทมาตย์

ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th