เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2566
#เอกภาษาไทยอักษรจุฬา
#ปริญญาโ#ปริญญาเอ
– รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.grad.chula.ac.th
– สอบข้อเขียน 22 เมษายน 2566
– สอบสัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2566
– ประกาศผลการสอบคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2566

ดูรายละเอียดการสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย หัวข้อ “การรับสมัครเข้าศึกษา” นะคะ
– ระดับปริญญาโท https://www.arts.chula.ac.th/thai/index.php/ma-admission/
– ระดับปริญญาเอก https://www.arts.chula.ac.th/thai/index.php/doc-admission/และเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ https://www.grad.chula.ac.th ค่ะ

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา” https://www.arts.chula.ac.th/thai/
———-
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยาต่อเนื่องมายาวนานหลายทศวรรษฝากติดตามผลงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิตในหลักสูตรฯได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 นี้ทางเฟซบุ๊กเพจ “เอกภาษาไทยฯ อักษรฯ จุฬาฯ” และ “เว็บไซต์คลังความรู้” ของภาควิชาภาษาไทย https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/

[post-views]