โครงการ “Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน”

“Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน”

อาหารไม่ได้เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ทุกคนต้องกินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้น หากแต่อาหารยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับมิติทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และแม้แต่การเมืองของทุกชนชาติในโลก โดยปราศจากข้อจำกัดทางเวลาด้วย อาหารอิตาเลียนเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าเกือบทุกเมนูอาหารนั้น สามารถสะท้อนการเดินทางของอารยธรรมเก่าแก่ ซึ่งเคยดำรงอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีมายาวนานได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหาร วัตถุดิบ วิธีปรุงอาหารที่มีความหลากหลายไปตามพื้นที่ วิถีการกินดื่มที่แตกต่างกันในแต่ละและยุคสมัย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสำคัญ ที่จะช่วยบอกเล่าร่องรอยประวัติศาสตร์ของดินแดนแห่งนี้ รวมไปถึงกลุ่มคนซึ่งเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนยังสามารถบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร วงการท่องเที่ยว วงการแพทย์ เป็นต้น นับเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนของศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาอิตาเลียนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับพลวัฒน์ของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมุ่งขยายกรอบการจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการอบรมระยะสั้นเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งเน้นการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอิตาเลียนเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอเปิดโครงการอบรมชื่อ “Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน” เพื่อตอบรับความสนใจด้านวัฒนธรรมอาหารอิตาเลียนของผู้เรียนทั่วไป

.

โครงการ “Buon appetito! ถอดรหัสสำรับโรมัน”
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00-16:00 น. รวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง
ราคาท่านละ 500 บาท
สมัครได้ที่ >>> https://www.arts.chula.ac.th/~asc/main/?page_id=1397
หมายเหตุ ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง Account ก่อน

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง “ภาพถ่ายบนไปรษณียบัตรกับการขับเน้นความไม่สมมาตรระหว่างสองวัฒนธรรม: กรณีศึกษาในบันทึกการเดินทางของนักเขียนอิตาเลียน ซัลวาตอเร เบสโซ” โดย อาจารย์ ดร.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก