เชิญชวนรับชมวิดิโอบันทึกกิจกรรมย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ

เชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอบันทึกกิจกรรมย้อนหลัง โครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความเจ็บป่วยและเงื่อนไขแห่งกรรมตามทัศนะปรัชญาพุทธเถรวาท” โดย อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ (ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมวุฒิ วิจิตร (สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์)

รับชมย้อนหลังได้ ที่นี่

[post-views]