รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกันยายน 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

4 กันยายน 2564 เรื่อง “กระแสเกาหลีวันนี้และอีก 20 ปีข้างหน้า (ตอนที่ 1)”

11 กันยายน 2564 เรื่อง “กระแสเกาหลีวันนี้และอีก 20 ปีข้างหน้า (ตอนที่ 2)”

18 กันยายน 2564 เรื่อง “กระแสเกาหลีวันนี้และอีก 20 ปีข้างหน้า (ตอนที่ 3)”


วิทยากร ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
ผู้ดำเนินรายการ ผศ. ดร.มานพ อาดัม
ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th