รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2564 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

4 ธันวาคม 2564 เรื่อง ““หลากมุมมองเรื่องของ “น้ำ” ในบทลำนำภาษาสันสกฤต”
โดย อ.ดร.อรุณวรรณ คงมีผล

11 ธันวาคม 2564 เรื่อง “งาน 60 ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”
โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี

18 ธันวาคม 2564 เรื่อง “ระลึก 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก”
โดย ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

25 ธันวาคม 2564 เรื่อง “การเติบโตของวงการซีรีส์เกาหลี”
โดย ผศ. ดร.กมล บุษบรรณ์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.มานพ อาดัม


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th