รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม 2565

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนมีนาคม ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

5 มีนาคม 2565
เรื่อง “ผัวเดียวเมียเดียว: อาณานิคม ครอบครัว ในสยาม”
โดย คุณสุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ”
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

12 มีนาคม 2565
เรื่อง “การเมืองในการทหารไทย สมัยรัชกาลที่ 6”
โดย อ. ดร.เทพ บุญตานนท์
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

19 มีนาคม 2565
เรื่อง “ราษฎรธิปไตย”
โดย ผศ.ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

26 มีนาคม 2565
เรื่อง “เขียนจีนให้เป็นไทย”
โดย รศ. ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
ดำเนินรายการโดย อ. ดร.เทพ บุญตานนท์


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์