ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและเข้าประชุมในการบรรยายเรื่อง “การเลือกคอนเทนต์และการทำสื่อให้เหมาะกับกลุ่มวัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพยา จินตโกวิท อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมอนามัย ไปเป็นวิทยากรและเข้าประชุมในการบรรยายเรื่อง “การเลือกคอนเทนต์และการทำสื่อให้เหมาะกับกลุ่มวัย” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง