รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “การสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ไปเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “การสงวนรักษาข้อมูลดิจิทัล” ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566  เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 7 ธนาคารแห่งประเทศไทย

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง