รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีมาก มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการภายในสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี หากสามารถใช้ Photoshop, Illustrator, Word Press และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดคุณสมบัติ ลักษณะงาน และหลักฐานการสมัครได้ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/documents/announcement/job/900_2755.pdf

สมัครผ่านทาง http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ และสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหาร คณะอักษรศาสตร์ โทร. 0-2218-4869-70 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2560 ในวันและเวลาทําการ (08.00-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline