ขอเชิญชมบันทึกรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง คลังข้อมูลภาษากับการวิจัยภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล: ภาษา วาทกรรม วรรณกรรม การแปล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ

ขอเชิญชมบันทึกรายการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง คลังข้อมูลภาษากับการวิจัยภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล: ภาษา วาทกรรม วรรณกรรม การแปล…

บันทึกโครงการชุดการบรรยาย “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม” เดือนพฤศภาคม 2565

ขอเชิญชมบันทึกโครงการชุดการบรรยาย “เร้นไม่ลับ : เรื่องลึกลับและเรื่องเหนือธรรมชาติในนานาวัฒนธรรม” เดือนพฤศภาคม 2565…

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา…

บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ…

คณะอักษรศาสตร์ขอต้อนรับ รศ. ดร.คิมอินฮัน ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และคณะ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 รศ. ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี และผศ. ดร.สุภาพร บุญรุ่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้ต้อนรับ รศ. ดร.คิมอินฮัน ผู้อำนวยการสำนักวิรัชกิจ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และคณะ…

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับ “รางวัลดีเด่น” สาขาวรรณกรรม โครงการรางวัลยุวศิลปิน 2565 (Young Thai Artist Award 2022) จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับ “รางวัลดีเด่น” สาขาวรรณกรรม โครงการรางวัลยุวศิลปิน 2565 (Young Thai Artist Award 2022) จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี – ผลงานเรื่อง “ต้นไม้/ใบหญ้า/น้ำชา/แสงแดด” ของ พรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาไทย– ผลงาน “เรื่องเล่าของสเตลลา” ของ จิรภัทร คงถนอมธรรม นิสิตชั้นปีที่ 1 ผู้สนใจสามารถชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของยุวศิลปินในแขนงต่าง ๆ ได้ที่ห้องจัดแสดงชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ถึงวันที่ 4 ธันวาคม

Gabriel Boric Font ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลี เยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นาย Gabriel Boric Font ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลี ซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมประชุม APEC 2022 และได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์…

Dina Boluarte Zegarra รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเปรูเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นาง Dina Boluarte Zegarra รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐเปรูซึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมประชุม APEC 2022 ได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมมอบผลงานวรรณกรรมสำคัญของเปรูให้กับศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา…

Two public lectures by Dr Amritesh Singh (University of St Andrews)

Department of English, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with the University of St Andrews and McDucation – Study in Scotland / สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์, cordially invites you to attend two public lectures by Dr Amritesh Singh (University of St Andrews)…

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายปรัชญาสังคมศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2…

ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “พลเมืองดิจิทัลกับการเรียนรู้ภาษาในศตวรรษที่ 21 : จากมุมมองของนักเทคโนโลยีการศึกษา”

หน่วยวิจัยภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอนภาษาขอเชิญร่วมฟังเสวนา “พลเมืองดิจิทัลกับการเรียนรู้ภาษาในศตวรรษที่ 21 : จากมุมมองของนักเทคโนโลยี…

โครงการสหกิจศึกษาระหว่างโรงพยาบาลสมิติเวชกับคณะอักษรศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายแพทย์นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และคณะผู้บริหาร ได้หารือร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี…