เชิญรับชมวิดิโอย้อนหลังกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะอักษรศาสตร์ โดยฝ่ายวิรัชกิจและภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทสังคมโลก” โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

วิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่
ศาสตราจารย์ Bo Wenze จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาสตราจารย์ ดร.มารศรี มิยาโมโต จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.Park Kyung-Eun จากมหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี

การเสวนาทำให้เห็นภาพรวมและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบัน เห็นปัจจัยและตัวแปรที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาในประเทศต่างๆ ทั้งความสัมพันธ์ทางการทูต การค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ตลอดจนนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่พลเมือง ขณะเดียวกันการเสวนายังทำให้เห็นความท้าทายของการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างเปลี่ยนแปลงปรับตัวพัฒนาไป ทั้งตัวผู้เรียนและบริบทแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เห็นได้ชัดเจนว่า การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะต่างประเทศมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สมควรที่สถาบันการศึกษาต่างๆ ควรจะหาวิถีทางเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยให้ตอบโจทย์โลกสมัยใหม่ต่อไป

ชมบันทึกการเสวนาย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]