รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนพฤษภาคม ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

7 พ.ค. 2565
เรื่อง : ห้องสมุด 4.0 : ที่มาที่ไป พัฒนาห้องสมุดอย่างไรในสังคม 4.0
โดยวิทยากร : อ.ดร.เสาวภา หลิมวิจิตร

14 พ.ค. 2565
เรื่อง : สอนพระพุทธศานาด้วยสื่ออะไร ถึงจะโดนใจและซาบซึ้ง
โดยวิทยากร : อ.ดร.สรคม ดิสสะมาน
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.นยา สุจฉายา

28 พ.ค. 2565
เรื่อง : คอลเล็กชันดิจิทัลในฐานะสื่อการสอนเพื่อพัฒนาพลเมืองดิจิทัล
โดยวิทยากร : ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง