รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

“รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ออกอากาศที่สถานีวิทยุ FM 101.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 08.05 – 08.30 น.

2 กรกฎาคม 2565
เรื่อง “บาดแผลสงครามเวียดนามของคนเวียดนามชนชั้นกลางเลือดผสมในบันทึกความทรงจำเรื่อง The Unwanted ของ เกียน เหงวียน”
โดย อาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณ
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ

9 กรกฎาคม 2565
เรื่อง “บันทึกการเดินทางของนักเขียนเจเนอเรชั่นวาย”
โดย ผศ.อรสุธี ชัยทองศรี
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ

16 กรกฎาคม 2565
เรื่อง “ฝรั่งช่างศิลป์ ในยุคดิจิทัล”
โดย รศ. ดร.หนึ่งฤดี โลหผล
ดำเนินรายการโดย อ.ภณิตา ศิลปวิทยาดิลก

23 กรกฎาคม 2565
เรื่อง “ความสำคัญของเสียงและการเล่าเรื่องในนิทานเบอร์เบอร์ของ มูลูด 
มามเมอรี”
โดย อ. ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.พิริยะดิศ มานิตย์


ฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

[post-views]