ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 “#คำไทยกับคนไทย”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 “#คำไทยกับคนไทย” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 
.
– ดูรายละเอียดได้ ที่นี่
– ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cutt.ly/5LuY1Di
.
ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสด( live ) เสวนาทางวิชาการได้ทางเพจ “CU Art Culture” ของสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม เพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” และเพจ “Chula Museum” ของพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” ได้ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดบริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
.
การดำเนินงานการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาตินี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019 
.
1. ผู้เข้าร่วมงานเสวนาจะต้องทำการคัดกรอง COVID-19 เบื้องต้นเพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้น โดยทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ https://covidscreening.chula.ac.th 
2. ลงชื่อเข้าใช้พื้นที่ที่มาร่วมงานเสวนาก่อนการขึ้นอาคาร โดยภาควิชาฯ จะส่งรายชื่อและผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนการเข้าร่วมงานภายใน 72 ชั่วโมง
3. จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามห้องต่างๆ โดยเป็นแบบแท่นเหยียบเพื่อลดการสัมผัส 
4. ติดตั้งแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อตามที่จับประตูและพื้นที่สัมผัสร่วมกัน 
5. ติดประกาศให้ผู้เข้ามาใช้พื้นที่รับทราบถึงข้อกำหนดในการเข้าอาคารภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคจากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ COVID-2019 
6. ติดประกาศให้ผู้ใช้พื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
7. วัดอุณหภูมิร่างกายกับเครื่องวัดอัตโนมัติและลงชื่อผู้เข้าใช้พื้นที่ 
8. ในการเข้ามาห้องจัดกิจกรรมการเสวนาได้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่ โดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร หรือ เว้น 1 ที่นั่ง

[post-views]