ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม “งานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ เปิดประสบการณ์ ค้นหาอาชีพในฝัน “งานแปลและงานล่าม”

สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย และศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทยขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม “งานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 12” ในหัวข้อ เปิดประสบการณ์ ค้นหาอาชีพในฝัน “งานแปลและงานล่าม” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ทั้งศาสตร์สาขาการแปลหนังสือ เว็บตูน ละครซีรี่ส์เกาหลี และการล่ามภาษาเกาหลีทั้งในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน  โดยงานเทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 12 มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 และ วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียดกำหนดการในโปสเตอร์ด้านล่างนิสิตและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยสแกนคิวอาร์โค้ดในโปสเตอร์ หรือกดเข้าร่วมที่ลิ้งค์ด้านล่างได้โดยตรง (ไม่ต้องลงทะเบียน)Join Zoom Meeting คลิก ที่นี่Password: 347144

ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “สันติสถาน” ในการ์ตูนของมาร์ฌาน ซาทราปี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “สันติสถาน” ในการ์ตูนของมาร์ฌาน ซาทราปี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่คุณอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 37 ได้รับรางวัล…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 “#คำไทยกับคนไทย”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 “#คำไทยกับคนไทย” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 .– ดูรายละเอียดได้ ที่นี่– ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cutt.ly/5LuY1Di.ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมถ่ายทอดสด( live ) เสวนาทางวิชาการได้ทางเพจ “CU Art Culture” ของสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม เพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ” และเพจ “Chula Museum” ของพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสามารถเข้าชมนิทรรศการ “ใครสร้างคำ คำสร้างใคร” ได้ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ถึงวันที่ 27 กันยายน 2565 (เปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – […]

ขอนำเสนอวารสารอักษรศาสตร์ฉบับปัจจุบัน ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)

วารสารอักษรศาสตร์ฉบับปัจจุบัน ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565) เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 8 บทความ ดังนี้…

ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “มองภาษาญี่ปุ่นผ่านการเปรียบต่าง”

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ “มองภาษาญี่ปุ่นผ่านการเปรียบต่าง” ผู้แต่ง: รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม…

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ…

ประชาสัมพันธ์โครงการจากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการจากสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในพระราชูปถัมภ์ ดังนี้…

งานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564 การนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน…

Arts Talk XII ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง ร่วมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ กับการสนทนาหัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย”

วันที่ 29 มิถุนายน 2522 เวลา 13.00-14.00 น. ทาง Arts Talk XII คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ กับการสนทนาหัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย”…