ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท – เอก”(หลักสูตรต่อเนื่อง)

ภาควิชาภาษาไทย อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ “ระดับปริญญาโท – เอก”(หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ –28 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ https://www.grad.chula.ac.th . ดูรายละเอียดการสมัครฯ ที่ เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย หัวข้อ “การรับสมัครเข้าศึกษา”
– ระดับปริญญาโท
– ระดับปริญญาเอก

และ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ https://www.grad.chula.ac.th ค่ะ

[post-views]