คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ต้อนรับ ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร อ.บ.37 (ภาษาไทย) ที่ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ ประจำปี 2563

เปิดลงทะเบียน การประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564

การประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2564 จัดโดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ …

หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2564

สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย (Korean Education Center in Thailand) และมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มีกำหนดจัด “หลักสูตรการอบรมเพื่อผลิตผู้สอนภาษาเกาหลีชาวไทย ประจำปี 2564” ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน พ.ศ. 2564 …

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคมประจำเดือนมกราคม 2564 หัวข้อ “มิติทางจริยธรรม สังคมและศาสนาของปัญญาประดิษฐ์”

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม (เสวนาออนไลน์) ประจำเดือนมกราคม 2564 จัดในหัวข้อ “มิติทางจริยธรรม สังคมและศาสนาของปัญญาประดิษฐ์” โดย ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. …

เปิดรับนักแสดงละครเวทีเรื่อง “อาชญากรรมกับการลงทัณฑ์” (Crime and Punishment) วรรณกรรมคลาสสิก

เปิดรับนักแสดงละครเวทีเรื่อง”อาชญากรรมกับการลงทัณฑ์”
(Crime and Punishment) วรรณกรรมคลาสสิก ของ Fyodor Dostoyevsky
บทบาทที่เปิดรับสมัคร …

องค์การเวิร์ลแชร์มอบทุนการศึกษา “ทุนอีจูยง” ให้แก่นิสิตคณะอักษรศาสตร์และนิสิตคณะต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 814 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร องค์การเวิร์ลแชร์ ซึ่งเป็นองค์การเอกชนต่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ และมีสำนักงานสาขาในประเทศไทย มอบทุนการศึกษา “ทุนอีจูยง” …

TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” พบกับ อ.ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร …

งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื่องในโอกาส 230 ปีวันประสูติ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม …

เชิญรับฟังผลงานของนิสิตสาขาวิชาภาษารัสเซีย

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตสาขาวิชาภาษารัสเซียที่ลงเรียนรายวิชา 2236499 การศึกษาอิสระ (Independent Study) ได้ศึกษาค้นคว้าและเขียนบทความในหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งทางสาขาวิชาภาษารัสเซียจะนำมาเผยแพร่ในวันศุกร์ที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. …

งาน Arts Talk #1 “อักษร Content ทำอย่างไรให้ปัง”

ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จะทำ content นำเสนอ สื่อสาร ยังไงให้โดนใจคนยุคนี้ เข้าถึงได้ สร้างรายได้ได้ด้วย! สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนนิสิตเก่าผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Arts Talk #1 “อักษร Content ทำอย่างไรให้ปัง” …

ชงโคสู้โควิด-19 อักษรศาสตร์ระดมทุนสู้ยุค New Normal

ในช่วงปีที่ผ่านมา วิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้การเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก นิสิตและคณาจารย์จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับการเรียนการสอนออนไลน์ และคณะอักษรศาสตร์ต้องปรับพื้นที่อาคารต่างๆ ของคณะให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน …

กิจกรรมผู้ป่วยจำลองในการสอบ OSCE

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และศิษฐ์เก่าจากภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นผู้ป่วยจำลองในการสอบ OSCE …

Closely Watched Trains : ‘วีรบุรุษ’ ที่ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง

เพื่อเป็นเกียรติแก่ ยิชี เม็นเซ็ล (Jiří Menzel) ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเช็กผู้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทยจัดงาน A Tribute to Jiří Menzel เพื่อรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่า …

โครงการเสวนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการละคร (Drama Forum ครั้งที่ 15) เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการหน้ากาก เพื่อพัฒนาทักษะการแสดง”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มวิจัยศิลปการละครและนวัตกรรม ร่วมจัดโครงการเสวนาวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการละคร (Drama Forum ครั้งที่ 15) เรื่อง …