รายการวิทยุ “อักษรพาที” ประจำเดือนธันวาคม 2563

1. 5 ธันวาคม 2563 เรื่อง “ภาพตัวละครชายในพระราชนิพนธ์แปลจากวรรณกรรมจีนร่วมสมัย” โดย ผศ.ดร.ถนอมนวล หริญเทพ
2. 12 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การบันทึกเหตุการณ์ของไทยในมุมมองวัฒนธรรมสารสนเทศ” โดย อ.ดร.นยา สุจฉายา
3. 19 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การเข้าถึงสารสนเทศบนเว็บของผู้พิการ: ความขัดแย้งระหว่างความสามารถในการเข้าถึงได้และการจัดการสิทธิดิจิทัล” โดย ผศ.ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร
4. 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาคลังเก็บถาวรด้านมานุษยวิทยา: ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมภาคีการสงวนรักษาอินเทอร์เน็ตสากล” โดย อ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “เรื่องเล่า เรื่องจำ เรื่องลืม(ไม่ลง) ในวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย ตัวอย่างจากอูเวอ ทิมม์”

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “เรื่องเล่า เรื่องจำ เรื่องลืม(ไม่ลง) ในวรรณกรรมเยอรมันร่วมสมัย ตัวอย่างจากอูเวอ ทิมม์” โดย อ.ดร.นันทนา อนันต์โกศล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน …

นิสิตได้รับรางวัลการแข่งขันประจำปีของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF) ได้จัดการแข่งขันประจำปี รอบชิงชนะเลิศ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้ส่งนิสิตเข้าแข่ง 3 รายการ และได้รางวัลทั้ง 3 รายการ ดังนี้ …

ทายาทศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์มอบทุนเพื่อก่อตั้งเงินทุนศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารต้อนรับทายาทศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ ได้แก่ คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ คุณกันยา ส่งเสริมมงคล คุณธนาศรม สวัสดิ์พาณิชย์ และคุณธนิศรา สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งกรุณามอบทุนเพื่อก่อตั้งเงินทุนศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ …

ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2 และได้รับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ A-2 และได้รับรางวัลจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช เพื่อเชิดชูเกียรติและชื่นชมผลงานที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

โค้งสุดท้ายสำหรับการบริจาคเพื่อลดหย่อนภาษี

ขณะนี้ทางคณะอักษรศาสตร์ได้จัดทำ QR code เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริจาคผ่านระบบ E-donation ซึ่งจะส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรโดยตรง ผู้สนใจร่วมบริจาคเข้าเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปีสามารถเลือกใช้ช่องทางนี้ได้เพื่อการลดหย่อนภาษี 2 เท่า …

วิดีโองานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race

วิดีโองานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race โดย อ.มิ่ง ปัญหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ กับ อ.อานันท์ อุชชิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน queer theory

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย …

อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศาสตร์และศิลปะของการตั้งชื่อในการตลาด” ให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ศาสตร์และศิลปะของการตั้งชื่อในการตลาด” ให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development Agency/ ETDA) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน VDO Conference …

นิสิตเข้ารับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย-เยอรมัน (TDG)

เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 นิสิตวิชาเอกของสาขาวิชาภาษาเยอรมันเข้ารับรางวัลเรียนดีจากสมาคมไทย-เยอรมัน (TDG) ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย …

วิดีโองานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์”

วิดีโองานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อ.ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.แพร จิตติพลังศรี …

ของขวัญปีใหม่น่ารักทรงคุณค่าจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ

ของขวัญปีใหม่น่ารักทรงคุณค่าจากมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ฯ ผลิตภัณฑ์ลายภาพฝีพระหัตถ์ปีฉลู—เสื้อโปโล ถุงอเนกประสงค์ หน้ากากผ้า และตลับเก็บหน้ากาก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อบำรุงอาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ …

หน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูง สินค้าที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2564 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำหน้ากากผ้าหลากสีปักลายขนนกยูงสัญลักษณ์คณะจำหน่าย รายได้สมทบเงินทุนอักษรศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ …

งานเสวนา หัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ ”ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 3 ภาพยนตร์เรื่อง Drag Race โดย อ.มิ่ง ปัญหา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาปริญญาเอกที่ University of Sheffield กับ อ.อานันท์ อุชชิน …