รศ. ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากบริษัทฟลอร่า พาร์ค (Flora Park) ไปเป็น Music Director ใต้โครงการ “THE FLORA PARK MOONLIGHT JOURNEY”

รศ. ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากบริษัทฟลอร่า พาร์ค (Flora Park) ไปเป็น Music Director ประพันธ์ดนตรีประกอบสำหรับเทศการศิลปะสีเสียงและแสงในทุ่งดอกไม้…

อาจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไปเป็นวิทยากรและร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อเสวนา “สอนอะไร สอนอย่างไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ออนไลน์)”

อาจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ไปเป็นวิทยากรและร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อเสวนา “สอนอะไร สอนอย่างไรในวิชาสังคมวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ออนไลน์)”…

ขอเชิญผู้ที่สนใจเรื่องภาษากับเพศรับฟังการบรรยายจาก ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ ภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเรื่องภาษากับเพศรับฟังการบรรยายจาก ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ…

ขอเชิญชวนร่วมการเสวนาเรื่อง “ทุนนิยมแห่งเรือนกาย” การขายความงามสตรีบนเวทีประกวดนางงาม

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนร่วมการเสวนาเรื่อง “ทุนนิยมแห่งเรือนกาย” การขายความงามสตรีบนเวทีประกวดนางงาม…

ขอเชิญรับชมวีดิโอย้อนหลังงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก

เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “สายนทีแห่งวิทยา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ภาควิชาภาษาตะวันออกได้จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “สายนทีแห่งวิทยา” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี…

ARTS CHULA x CHIRATORN

ARTS CHULA x CHIRATORN โอกาสสำคัญสำหรับท่านที่กำลังหาของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษมาถึงแล้ว…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “นายอัศวุธ อุปติ” นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ “นายอัศวุธ อุปติ” นิสิตภาควิชาภาษาไทยในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ นานาชาติ…

ขอแนะนำผลงานล่าสุดของศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ เรื่อง “สงฆ์เสปญแลสยาม”

ภาควิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงานล่าสุดของศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ทิพยศักดิ์ เรื่อง “สงฆ์เสปญแลสยาม”…

ขอเชิญชวนทุกท่านมาศึกษาประเด็นแนวคิดวันสิ้นโลกในวรรณกรรม “Dystopian Novels: โลกในภาวะวิกฤติกับคุณค่าของชีวิตในวันสิ้นโลก”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านมาศึกษาประเด็นแนวคิดวันสิ้นโลกในวรรณกรรมในวันพฤหัสที่ 23 ธ.ค. เวลา 14:00-17:00 น. โดยวรรณกรรมที่เข้ารอบรางวัล SEA Write ปีนี้เป็นวรรณกรรมแนวนี้ถึงสองเล่มด้วยกัน มาร่วมพูดคุยกับทั้งผู้ที่สอนและผู้ที่เขียนวรรรกรรมแนวดิสโทเปียกันค่ะ เรามาดูกันว่าวรรณกรรมแนวนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างไร หยิบยกประเด็นอะไรมาวิพากษ์วิจารณ์บ้าง รวมถึงมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในสังคม รับชมได้ทางเพจภาควิชาฯ CompLit Chula

งานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรสประจำปี 2564

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส…

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2565

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2565…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ชนะเลิศการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ชนะเลิศการแข่งขันของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 2 รายการ ได้แก่…