ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 8

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตภาควิชาภาษาไทย ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 8 จัดโดย…

ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “น้ำในวรรณกรรมอาหรับ” โดย อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม

ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “น้ำในวรรณกรรมอาหรับ” โดย อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565…

ผลงานการทำหนังสือและผลงานการเขียนโดย “นักเรียนเขียนเรื่อง” จากรายวิชา “#ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” (THAI PROSE WRITING) ปีการศึกษา 2564

ผลงานการทำหนังสือและผลงานการเขียนโดย “นักเรียนเขียนเรื่อง” จากรายวิชา “#ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” (THAI PROSE WRITING) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นรายวิชาด้านการเขียนสร้างสรรค์ของภาควิชาภาษาไทย…

ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ หัวหน้าโครงการวิจัย “โครงการสำรวจภูมิทัศน์แห่ง…

ขอนำเสนอละครเวที เรื่อง “ปริศนาภริยาคนที่ ๒” มาร่วมหาความจริงไปพร้อมกันกับชาวชมรม ช.ร.บ. (ชอบเรื่องชาวบ้าน)

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ขอนำเสนอละครเวที เรื่อง “ปริศนาภริยาคนที่ ๒” มาร่วมหาความจริงไปพร้อมกันกับชาวชมรม ช.ร.บ. (ชอบเรื่องชาวบ้าน) ณ ศูนย์ศิลปการละครสดใส…

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แม่มดในสเปน: ผู้หญิง เวทมนตร์ และวาทกรรมสังคมชายเป็นใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล

หนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ แม่มดในสเปน: ผู้หญิง เวทมนตร์ และวาทกรรมสังคมชายเป็นใหญ่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล…

ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ต้อนรับ คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และคณะ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ต้อนรับ คุณณัฐิณี เตชาภิประณัย ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากร บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และคณะ…

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญานิกา ลั่ว นิสิตชั้นปีที่ 3

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญานิกา ลั่ว นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนสิรินธร…

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบที่ 2 โควตา ในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ดูรายละเอียดได้ ที่นี่