ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ผัสสะ (sensory history) และสถานภาพการศึกษาไทย-เทศ

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ปริทัศน์ประวัติศาสตร์ผัสสะ (sensory history) และสถานภาพการศึกษาไทย-เทศ โดย อาจารย์ ดร.อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ที่ผ่านมา
________________________________
ในขณะนี้ผู้คนทั้งในและนอกวงวิชาการต่างก็กำลังเป็นประจักษ์พยาน/ผัสสะพยาน (sensewitness) ของหัวเลี้ยวหัวต่อในประวัติศาสตร์ผัสสะ นั่นคือ วงวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญแก่ประสาทสัมผัส รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส ฯลฯ มากขึ้น พร้อมๆ กับที่การระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางผัสสะของคนในวงกว้าง — แต่อะไรหรือคือประวัติศาสตร์ผัสสะ? การบรรยายครั้งนี้จะแนะนำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ผัสสะ (sensory history) พร้อมทั้งสำรวจภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์นิพนธ์ผัสสะทั้งไทย-เทศ และเสนอทิศทางการศึกษาวิจัยในอนาคต

รับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง ที่นี่

[post-views]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง