โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนมิถุนายน เรื่อง “เทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคม”

ในวันที่ 24 มิถุนายน เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคม”…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Dramaturg – Drama Talk EP.4 Producing

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Dramaturg – Drama Talk EP.4 Producing เป็นการพูดคุยในหัวข้อ “การอำนวยการแสดง จากศาสตร์ละครเวที สู่งานทีวี, ภาพยนตร์ และ Live events” ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 …

ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา “75 ปี เจ้าชายน้อย”

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา “75 ปี เจ้าชายน้อย” วันที่ 29 มิถุนายนนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กของสาขาวิชา ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.พิริยะดิศ มานิตย์ อ.ดร.นาถพร รัตนภิญโญวงศ์ อ.ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ ณิชชา จันทสาโร ดำเนินรายการโดย จีริสุดา ปริญญาศิริ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง”

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษปรัชญาสู่สาธารณะครั้งที่ 3 หัวข้อ “มองให้ ‘เห็น’ จริยศาสตร์กับจริยศาสตร์แบบการมอง” โดย อาจารย์ ดร.ปิยฤดี ไชยพร …

ผศ.ดังกมล ณ ป้อมเพชร และ อ. ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนต่าง ๆ ในแต่ละภาค …

วันนี้ AI สามารถรับรู้อารมณ์ของคนจากน้ำเสียงได้แล้ว ด้วย “ชุดข้อมูลและโมเดลจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย”

คณะอักษรศาสตร์ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) พัฒนา “ชุดข้อมูลและโมเดลจำแนกอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย” ปัญญาประดิษฐ์แยกแยะอารมณ์จากเสียงพูด เสริมประสิทธิภาพงานขายและระบบบริการที่ต้องเข้าถึงใจลูกค้า …

ขอเชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม Dramaturg- Drama talk Ep. 2 Acting

ขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 4 ท่านที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ด้านการแสดง ใครที่พลาดฟังเรื่องสนุก ๆ และสาระดี ๆ ในวันนั้นสามารถชม Dramaturg- Drama talk Ep. 2 Acting ย้อนหลังได้ที่ …

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ เรื่อง “Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives”

ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายออนไลน์ของ “ผศ.ดร.ภาวดี สายสุวรรณ” อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Constructing gender and sexuality in Thai: Findings and observations from linguistic perspectives” วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/9NnhhhXZZyoCFWGBA

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเล่า EP.7 ในหัวข้อ “ยอชาย ชมหญิง ในวรรณคดีอินเดีย”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโรงเล่า EP.7 ในหัวข้อ “ยอชาย ชมหญิง ในวรรณคดีอินเดีย” พบกับแขกรับเชิญพิเศษ ผศ.ดร.นาวิน โบษกรณัฏ และขาประจำโรงเล่า ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว และ อ.ดร.บุณฑริกา บุญโญ วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00 น. ที่เพจ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญรับชม Dramaturg – Drama Talk Ep.3 Directing

ผู้กำกับการแสดงคงเป็นความฝันของคนหลาย ๆ คน Dramaturg – Drama Talk Ep.3 ในสัปดาห์นี้จึงจัดให้ทุกท่านได้ฟังและร่วมพูดคุยกับผู้กำกับการแสดง ศิษย์เก่าคนเก่งจากภาควิชาศิลปการละครค่ะ …

เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม Dramaturg- Drama Talk Season 2 Ep.2 สายการแสดง

เชิญรับชมวิดีโอกิจกรรม Dramaturg- Drama Talk Season 2 Ep.2 สายการแสดง โดย ศิษย์เก่านักแสดงมืออาชีพ ในหลากหลายสื่อทั้งละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ในประเทศและต่างประเทศ …

ภาควิชาปรัชญาเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาระดับปริญญาตรี

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนิสิตภาคปกติในรายวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเรียนได้ 2 รายวิชา …

ขอเชิญรับฟังรายการปกิณกะอินเดีย (ย้อนหลัง) ตอน ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

ขอเชิญรับฟังรายการปกิณกะอินเดีย (ย้อนหลัง) ตอน ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม https://curadio.chula.ac.th/Program-Detail.php?id=11188 สัมภาษณ์ อ.กิตติพงศ์ บุญเกิด …

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2564

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลสุรินทราชา พ.ศ. 2564

นักแปลดีเด่น
1. รศ.ดร.จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล อ.บ. 31
2. คุณดารกา วงศ์ศิริ อ.บ. 40 …