เชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอกิจกรรมย้อนหลัง #บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวิดิโอกิจกรรมย้อนหลัง #บนเส้นทางอันไม่รู้จบ ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา การบรรยายทางวิชาการรำลึก ๑๐๑ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ***วันพฤหัสที่ 29 กรกฎาคม 2564 . #รอบเช้า ๑๐.๐๐ น. ปาฐกถา: ศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้เป็นครูภาษาไทย โดย…รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา (ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม สาขาวิชาภาษาไทย) รับชมย้อนหลังได้ ที่นี่ #รอบบ่าย** เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป การสืบสานและสร้างสรรค์องค์ความรู้ภาษาไทยในตำรา “ลักษณะภาษาไทย” ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาส โพธิแพทย์ […]

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง : การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ”

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

ขอเชิญชวนทุกท่านอ่านบทความวิวิธนัย ภาษาไทยวินิจ: นานาทรรศนะว่าด้วยภาษาไทย เนื่องใน #วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ #เอกภาษาไทยอักษรฯจุฬาฯ

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์…

โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม ประจำเดือนกรกฎาคม เรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่”

ในวันที่ 22 กรกฎาคม เวลา 14.00-15.30 น. คณะอักษรศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ อักษรศาสตร์สู่สังคม ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom) ในหัวข้อเรื่อง “จากตัวบทวรรณกรรมสู่ภาพยนตร์และสื่อสมัยใหม่”…

เชิญชวนอ่านสื่อสารงานวิชาการของ ศ.ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

ร่วมบริจาคเพื่อสร้าง ICU สนาม และหอผู้ป่วยเพิ่มเป็นการเร่งด่วน โดยรพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯจะสร้าง ICU สนาม และหอผู้ป่วยเพิ่มเป็นการเร่งด่วน!!อยากได้แรงสนับสนุนจากพวกเราทุกคนค่ะ เชิญชวนพี่น้องอักษร จุฬา และญาติมิตรทุกท่าน ร่วมบริจาคสมทบทุนในนามนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ที่บัญชีคุณสวลี ศิริผล(กรรมการสมาคม) ธนาคารกสิกรไทยเลขที่ 014-1-23110-3 และส่งสลิปโอนเงินมาที่ Line: oyswalee โทร. 081-910-8990 หากต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักภาษี 2 เท่าให้กรอกข้อมูล *คำนำหน้า ชื่อ สกุล*เลขประจำตัวประชาชน(13หลัก)*ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน*เบอร์โทร.*จำนวนเงินบริจาค***ภายในวันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้ อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

วิธีการจัดการเรียนการสอน และช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอน คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ภาพสรุปข้อมูลการรับเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 …

เชิญชวนอ่านบทความ เรื่อง “กรุงเทพมหานครผสมผสานพันทาง: สภาวะอัตวิสัยและภาพตัวแทนของเมืองในภาพยนตร์ไทยที่กำกับโดยผู้กำกับชาวเอเชียตะวันออก”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

ชมวิดีโอย้อนหลังเรื่อง “ท่ามกลางการปรับตัวเข้าสู่วิถี New Normal และประเด็นทางสังคมและการเมืองที่เป็นที่จับตามอง”

ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเพจเฟซบุ๊ก Review เวิ่น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมวิดิโอย้อนหลังเกี่ยวกับมุมมองของ ปูเป้ ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์…

การบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์”

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษวรรณกรรม อำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ หัวข้อ “ชื่อเฉพาะ…แปลได้ ไทย-ฝรั่งเศส แปลด้วยภาษาศาสตร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุ่งธีระ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. รับชมผ่านโปรแกรม Facebook Live ที่เพจ “French Section of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University” หรือ ที่นี่

เชิญชวนอ่านผลงานวิจัย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ #พระบฏ: พลวัตของการใช้งานพุทธศิลป์เรื่องเวสสันดรในชุมชนหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัย: รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิรัชกิจ และภาควิชาภาษาไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทยในโลกกว้าง: การเรียนการสอนและการวิจัยภาษาไทยในบริบทนานาชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.ทางโปรแกรม Zoom (เสวนาเป็นภาษาไทย) วิทยากรการเสวนาประกอบด้วยProfessor Robert J. Bickner, Ph.D.(มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา) Professor Bo Wenze, Ph.D.(มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) ศาสตราจารย์ ดร.มารศรี มิยาโมโต(มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น) Associate Professor Kyung-Eun Park, Ph.D.(มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ดำเนินรายการโดย:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล(ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่

เชิญชวนอ่านผลงานวิชาการของ ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ #เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ คุณชนิดา กมลนาวิน อ.บ. 48 (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี