ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย แต่งโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำผลงานของอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ นวนิยายญี่ปุ่นร่วมสมัย ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม…

ขอเชิญผู้สนใจรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler นักวิจัยและ…

ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ “ความหมายกับการแปล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธรา ศรีอุทัย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ความหมายกับการแปล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรันธรา…

ขอแนะนำหนังสือใหม่ โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ “ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแนะนำหนังสือใหม่ โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ “ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2565

ภาควิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตปริญญาตรีและนิสิตปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2565…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังรายการโรงเล่า Ep.18 ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาอินเดียและตะวันตก”

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังรายการโรงเล่า Ep.18 ในหัวข้อ “จักรวาลวิทยาอินเดีย…

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “แขก(ไม่)แปลกหน้า: คำและสำนวนยืมแปลภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาและวรรณคดีไทย”…

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย”

คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ “ความหลากหลายทางเพศในละครทีวีเทศและไทย” ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนำเสนอความหลากหลายทางเพศในสื่อแขนงต่าง ๆ อุตสาหกรรมวาย ลักษณะข้ามชาติของปรากฏการณ์วายในสื่อต่าง ๆ วายกับ LGBTQ+ ในแง่ขนบวรรณกรรม ผู้เสพ และการขับเคลื่อนสิทธิทางการเมือง และทิศทาง แนวโน้ม ของการนำเสนอความหลากหลายทางเพศทั้งในไทยและต่างประเทศ งานเสวนาจะจัดในวันที่ 29 มิถุนายนนี้ วิทยากรรับเชิญ คุณทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ นักเขียนบทละครโทรทัศน์ นามปากกา “ปราณประมูล” รศ. ดร. นัทธนัย ประสานนาม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร. พันพัสสา ธูปเทียน ประธานหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปการละคร และผู้กำกับการแสดงละครเวที ดำเนินรายการและร่วมพูดคุย โดย อ.ดร. ชัยรัตน์ พลมุข ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ In celebration of Pride […]

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์เกิดสิริ สุธัญญา

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่อาจารย์เกิดสิริ สุธัญญา อาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับทุนการศึกษา Higher Education…

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Broad, Subjective, Relative: The Surprising Folk Concept of Basic Needs” โดย Dr. Thomas Pölzler นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Metaethics and Moral Psychology จากภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัย University of Graz, Austria ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00-17.30 น. ทาง Zoom และ Facebook Live page: PhilosophyChula (จัดการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายทาง Zoom ได้ ที่นี่

ขอเชิญชวนรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาส 400 ปีชาตกาลโมลิแยร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาส 400 ปี…

Meeting with Delegates from Singapore University of Social Sciences

On Tuesday, May 10, 2022, Chulalongkorn University’s Office of International Affairs hosted a meeting on collaborations between Faculty of Arts, Faculty of Education, and the Master’s Program in TESL at Singapore University of Social Sciences (SUSS), School of Humanities and Behavioural Sciences…

Meeting with American University of Cairo

On Monday, June 6, 2022, Chulalongkorn University Office of International Affairs (OIA), together with the Royal Thai Embassy of Cairo hosted a meeting between American University of Cairo (AUC), Faculty of Political Science, and Faculty of Arts…

Modelling Flood Risk and Community Resilience in Rayong Province

During May 18 – 27, 2022, the Department of Geography welcomed John Barlow and Yi Wang from the University of Sussex, Hyun Bang Shin from the London School of Economics and Political Science, and Jonathan Rigg from the University of Bristol to the Thai-UK World-Class University Consortium…

Collaboration with Toyo University

On Friday, May 13, 2022, the Faculty of Arts representatives met online with Professor Kazuo Takahashi, Vice President for International Affairs of Toyo University. The purpose the meeting is to discuss possible collaboration between the two institutions…