คณะอักษรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567 โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาโททั้งหมด 12 หลักสูตร และมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมด 11 หลักสูตร ผู้สนใจสามารถดูประกาศรับสมัคร กำหนดการของแต่ละหลักสูตร รายละเอียดแนบท้ายของแต่ละสาขาวิชา และสมัครด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.register.gradchula.com)

[post-views]