กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายพิเศษ “อักษรศาสตร์สู่สังคม” เรื่อง “การส่งเสริมการส่งออก K-pop และ K-drama ช่วงโควิด 19” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมล บุษบรรณ์