สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เริ่มเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.register.gradchula.com/home ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 …

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท วท.ม. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 4 หัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา TranslaTalk ครั้งที่ 4 หัวข้อ “จะต้องมีอีกกี่เวอร์ชั่น : ชวนคุยเรื่องการแปล Animal Farm (ซึ่งถี่พอๆกับรัฐประหารไทย)” โดย ผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ …

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว “ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย” (ภอท.)

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานเปิดตัว “ภาษาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย” (ภอท.) (Thailand Linguistics Olympiad (LOT)) ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.00 น …

งานกิจการนิสิตกำลังเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือฉุกเฉินอันเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุน สามารถสมัครได้ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564 https://forms.gle/HabcqiRyo7JYazVt7 …

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปการละครที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Best Scriptwriting Asian Television Awards 2020

ขอแสดงความยินดีแก่ คุณเพียงไพฑูรย์ สาตราวาหะ (อ.บ. 70) และคุณศดานันท์ สมอัจฉริยกุล (อ.บ. 82) ศิษย์เก่าของภาควิชาศิลปการละคร ในโอกาสที่ผลงานเขียนบทซีรีส์ เรื่อง “Mother เรียกฉันว่า… แม่” …

งานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “วันสตรีสากล”

สาขาวิชาภาษารัสเซียจะจัดงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 ในหัวข้อ “วันสตรีสากล” …

เชิญร่วมงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 5 ซีรีส์เรื่อง The Queen’s Gambit

เชิญร่วมงานเสวนา “ถกเรื่องดังใน Netflix กับ critics มนุษยศาสตร์” ครั้งที่ 5 สนทนาเกี่ยวกับซีรีส์เรื่อง The Queen’s Gambit โดย รศ.ดร.วริตตา ศรีรัตนา …

เชิญรับชมวิดีโอถาม-ตอบ แนะนำหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมวิดีโอการแนะนำหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) คลิกเพื่อรับชมวิดีโอย้อนหลัง

ถาม-ตอบ แนะนำหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

เตรียมพบกับกิจกรรม ถาม-ตอบ แนะนำหลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ในวันพรุ่งนี้ (วันศุกร์ที่ 15 มกราคม) เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป ที่เพจ Facebook นี้ของภาควิชานะคะ

Time, Shame, and Tenderness by Adam Głaz

Language and culture intertwine. Language reflects culture, while culture shapes the language. Literal meaning of a word can be shared among languages, but figurative meaning of a word, can be culturally specific …

คณบดีนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ลักษณ์

วันที่ 13 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ได้นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี …

การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วยปฏิบัติการวิจัยไทยวิทรรศน์ ฯ ได้จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย “วิวิธวิจัยไทยวิทรรศน์” …

การขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การขยายเวลาการส่งหลักฐานแสดงผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในการรับนักเรียนเข้าศึกษา …

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ (อ.บ. 36) ที่ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2563

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ (อ.บ. 36) ที่ได้รับรางวัล PULINET Award ประจำปี 2563 …