ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประจำห้องเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “เกาหลีศึกษา – ไทยศึกษา ครั้งที่ 8 : โควิดเปลี่ยนชีวี เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร บุญรุ่ง คณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาตะวันออก ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง…

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญเป็นผู้สอนหัวข้อ “Wine Language ภาษาของไวน์” ในรายวิชา 0295110 ไวน์ศึกษา (Wine Education)

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากศูนย์ศึกษาทั่วไป ไปเป็นผู้สอนหัวข้อ “Wine Language…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมแนวทางการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ หลักสูตรจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชร อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร ได้รับเชิญจากฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ไปเป็นวิทยากรการอบรมแนวทาง…

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญเป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีติสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…

International Arts Talks XVII

On Friday, September 23, 2022, the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with the University of Johannesburg, and the De La Salle University, Manila…

International Arts Talks XVI

On Tuesday, September 12, 2022, to celebrate ASEAN’s 55th Anniversary, the Faculty of Arts, Chulalongkorn University, in collaboration with the Royal Thai Embassy, Cairo, Egypt…

เชิญชวนทุกท่านชมละครเวทีแนวล้ำยุค (avant-garde) สุดคลาสสิกจากอิตาลี “ปริศนาภริยาคนที่ ๒”

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนทุกท่านชมละครเวทีแนวล้ำยุค (avant-garde) สุดคลาสสิกจากอิตาลี “ปริศนาภริยาคนที่ ๒” Right You Are…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมโรงเล่าในหัวข้อ “เล่าเรื่องพระแม่ทุรคา วิถีบูชาเทพ ในเทศกาลนวราตรี” Ep.21

สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลัง กิจกรรมโรงเล่าในหัวข้อ “เล่าเรื่องพระแม่ทุรคา วิถีบูชาเทพ ในเทศกาลนวราตรี”…

Congratulations to Dr. Naya Sucha-xaya

เมื่อวันที่ 19 – 23 กันยายนที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.นยา สุจฉายาได้เข้าร่วมการประชุม the 9th Annual Conference of the International Council on Archives ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี…

ขอเชิญทุกท่านชมบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดงานดนตรีเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีน”ภิรมณ์ชมจันทร์ เต็มดวงทั่วหล้า

ภาควิชาภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน คณะอักษรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านชมบันทึกวิดีโอการถ่ายทอดสดงานดนตรีเนื่องในวันไหว้พระจันทร์ “ไทย-จีน”ภิรมณ์…

ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวพรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ นิสิตเอกภาษาไทย

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวพรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ นิสิตเอกภาษาไทย…

เชิญรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ความหมายของตัวหนังสือที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่าย: บันทึกการเดินทางของนักเขียนชาวอิตาเลียน ติซีอาโน แตร์ซานี (Tiziano Terzani)

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนางานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญรับชมบันทึกวิดีโอการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง ความหมาย…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอการเสวนาเรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอการเสวนาเรื่อง “จากอักษรฯ สู่โลก Human-Centered Design” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน…