ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 350 227 มุสสลิมในไทย (Muslims in Thailand)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรสอน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความเรื่อง “ภาพแทนสตรีในสังคมขงจื๊อนิยมจากโฆษณาเกาหลีใต้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากคณะมนุษยศาสตร์…

Pangjee for Arts Chula ของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษ (จำนวนจำกัด)

โอกาสสำคัญสำหรับท่านที่กำลังหาของขวัญให้คนที่ท่านรักในช่วงปีใหม่หรือในโอกาสพิเศษมาถึงแล้ว ปีนี้คณะอักษรศาสตร์ร่วมกับ คุณศุทธิภา บุณยัษฐิติ (แป้งจี่) ออกแบบลาย…

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ผศ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (แผนงาน N33 กลุ่ม…

ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาเรื่อง “ChatGPT : โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลกอนาคต”

ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังงานเสวนาเรื่อง “ChatGPT : โอกาสและความท้าทายในการเรียนการสอนในโลก…

คณบดีและบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ นำแจกันดอกไม้ไปถวาย…

สาขาวิชาภาษาสเปนต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตสเปน

สาขาวิชาภาษาสเปนได้มีโอกาสพบปะหารือกับสถานเอกอัครราชทูตสเปนถึงสองวาระด้วยกัน เริ่มจากวันอังคารที่ 13 ธ.ค. ท่านเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย H.E. Felipe de la Morena Casado และ Ms. Cristina Aguilar…

ขอเชิญฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า “การให้”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังบันทึกวิดีโอย้อนหลังการบรรยายในโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม เรื่อง “หลากความหมาย หลายหน้าที่: “ให้” ที่มากกว่า…

ขอแสดงความยินดีแก่ เดวิด บีแกนเดอร์

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ เดวิด บีแกนเดอร์ นิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปการละคร ผู้กำกับซีรี่ส์เรื่อง ‘Bite Me ส่งร้อนเสิร์ฟรัก’…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะระดับชาติ-นานาชาติ” ได้รับ “รางวัลชมเชย”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานของ นายภคพล คุ้มครอง นิสิตภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะ…

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี (สาขาปรัชญา)…