จดหมายข่าวเทวาลัย

รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศในโครงการศึกษาดูงานและฝึกงานต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เมืองโจวจวง และเมืองจูเจียเจี่ยว สาธารณรัฐประชาชนจีน  

รองศาสตราจารย์ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ได้รับเชิญไปเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองเบอร์ลินและเมืองไลพ์ซิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและการใช้เสียงอย่างสร้างสรรค์แก่สมาชิกชมรมคอรัสของสำนักงาน ก.พ. ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2567