จดหมายข่าวเทวาลัย เดือนสิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สอบรมระยะสั้นหัวข้อใหม่ “ปากศิลป์-วรรณศิลป์ วัฒนธรรมอาหารในวรรณคดีไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สอบรมระยะสั้นหัวข้อใหม่
“ปากศิลป์-วรรณศิลป์ วัฒนธรรมอาหารในวรรณคดีไทย” วัฒนธรรมอาหารของไทยมีความรุ่มรวยอย่างยิ่งและปรากฏในวรรณคดีไทย…

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สระยะสั้นหัวข้อใหม่ “ภาษาไทยมาจากไหน”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บริการวิชาการเกี่ยวกับคอร์สระยะสั้นหัวข้อใหม่
“ภาษาไทยมาจากไหน” ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นภาษากลางที่คนไทยจากภูมิหลังทางชาติพันธุ์ที่หลากหลายใช้สื่อสารกัน…

ภาพข่าวกิจกรรม

เชิญชมบันทึกวิดีโอย้อนหลังโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม “ปรากฏการณ์ Fansub กับการแปลซีรีส์ไทยเป็นภาษาสเปน” โดย อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์

ขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม “ปรากฏการณ์ Fansub กับการแปลซีรีส์ไทยเป็นภาษาสเปน” โดย อาจารย์ ดร.อนิมมาล เล็กสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2566…

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ภาควิชาภาษาอังกฤษจัดพิธีมอบรางวัลผลการประกวดเรื่องสั้นรางวัลเงินทุน รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.อานันท์ชนก พินิชพัฒน์ ประจำปี 2566

ตามที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประกวดเรื่องสั้น เงินทุน รศ. ดร. ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ ขึ้น ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 8 เรื่อง กรรมการ…

ขอแสดงความยินดีแก่คุณอำไพพร จิตต์ไม่งง

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่คุณอำไพพร จิตต์ไม่งง อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 52 เอกศิลปการละคร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Director of a Scripted TV Programme…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตคณะอักษรศาสตร์ได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2565…

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ผลงานบทวิจารณ์วรรณกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย จำนวน 2 เรื่อง ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” และ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2” ในการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น…

ข่าวแสดงความอาลัย

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์วัชรี รมยะนันทน์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย…

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

คณะอักษรศาสตร์ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์…

ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

คณะอักษรศาสตร์ ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ อักษรศาสตรบัณฑิตและอักษรศาสตรมหาบัณฑิต…

หนังสือใหม่

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง วรรณรสวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์

หนังสือใหม่ของโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง วรรณรสวิจารณ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์…

International News

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (QITEP) ด้านภาษา จัดโครงการอบรมภาษาไทยออนไลน์สำหรับนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนใจศึกษาภาษาไทย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (QITEP) ด้านภาษา…

Meeting SEA Write Awardees

On Wednesday, August 9, 2023, the Faculty of Arts hosted a meeting with SEA Write Awardees from 10 ASEAN countries. The event included discussions and interviews with SEA…

โครงการรู้หรือไม่ของบุคลากร

รายการอักษรพาที

ใคร ทำอะไร ที่ไหน

คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ และอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ คณาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์,,,

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตกได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมค่ายภาษาสเปนเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อกรุงเทพ เมืองพหุวัฒนธรรม (Creative Spanish Camp: Bangkok Multicultural)

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสุรี ลือสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ อาจารย์ ดร.นรุตม์ เจ้าสกุล…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “บาลีสันสกฤตมุมมองใหม่ : สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิต” ภายใต้โครงการบริการวิชาการ “พุทธศาสตร์เข้าใจอย่างเข้าถึง” รุ่นที่ 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ไปเป็นวิทยากร ในหัวข้อ “บาลีสันสกฤตมุมมองใหม่ : สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิต”…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 335 541 การชำระเอกสารโบราณ (RESTITUTION OF ANCIENT MANUSCRIPTS) ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “การตรวจสอบชำระเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ทางศาสนา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นวิทยากรสอนรายวิชา 335 541 การชำระเอกสารโบราณ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “ไทยศึกษาและทักษะวัฒนธรรมร่วมสมัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ ได้รับเชิญจากภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ ภายใต้หัวข้อ “Deutsch als Brücke zum friedlichen Zusammenleben – ภาษาเยอรมันเชื่อมโลกสู่สันติ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร แก้ววิภาส อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมัน…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกรรมการฯ ครั้งที่ 3 /2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับเชิญจากประธานกรรมการดำเนินการพัฒนาระบบจัดการคลังสารสนเทศรัฐสภา…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายรายวิชา 3000723 พัฒนาทักษะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Skill Development for Medical Sciences Research)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศได้รับเชิญจากหลักสูตร วท.ม. และวท.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไปเป็นผู้บรรยายรายวิชา 3000723…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการแพทย์สำหรับนิสิตแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณา เพ็ชรกิจ อาจารย์ประจำศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ได้รับเชิญจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ฝ่ายวิชาการ…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 – 16:30 น…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์: สารคดี/บทความ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์…

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ และรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาวิชาการหัวข้อ การสร้างสรรค์วรรณกรรมสุนทรภู่ สู่ละครเพลง “หัวใจอภัยมณี”

รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี หงส์จารุ ภาควิชาศิลปการละคร และรองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวันร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ Chula lunch talk หัวข้อ “ประเด็นทางจริยธรรม ChatGPT ที่ควรใส่ใจ เพื่อการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ไปเป็นวิทยากรในโครงการ Chula lunch talk หัวข้อ “ประเด็นทางจริยธรรม ChatGPT ที่ควรใส่ใจ เพื่อการใช้ AI…

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอน ในรายวิชา 411 305 วรรณคดีวิจารณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ศรีวรกานต์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ได้รับเชิญจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน…

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2566 ในรายวิชา 411 305 วรรณคดีวิจารณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ภาคภาษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรในงานสัมมนานักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4 : วรรณคดี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต…

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา 4: วรรณคดี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ศาสตราจารย์ ดร.อรรถยา สุวรรณระดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต…

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาหัวข้อเรื่อง “ต่อต้านก่อนคานธีกาล: การสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียก่อนยุคคานธี (The battle before the Gandhi moment: The Indian People’s Struggle for Freedom)”

อาจารย์ ดร.พิมพ์มนัส วิบุลศิลป์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในงานเสวนาหัวข้อเรื่อง ต่อต้านก่อนคานธีกาล: การสู้เพื่อเอกราชของชาวอินเดียก่อนยุค…

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการ “บรรยายพิเศษ วิชา 01374341 วรรณกรรมฝรั่งเศสคัดสรร 1 : นิทานมหัสจรรย์ฝรั่งเศสคริสต์ศตวรรษที่ 17”

อาจารย์ ดร.วณิชชา กาญจโนภาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ได้รับเชิญจากภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเป็นวิทยากรในโครงการ “บรรยายพิเศษ…

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษทำการสอนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับภาคฟัรดูอีนให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นปีที่ 7 – 10

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ ภาษาตะวันออก ได้รับเชิญจากโรงเรียนนูรุ้ลอิสสลาม (สุเหร่าเขียว) ไปเป็นอาจารย์พิเศษทำการสอนด้านอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ…

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “นันโทปนันทสูตรคำหลวงกับความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลก” และ “บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับต้นฉบับนันโทปนันทสูตรคำหลวงในแง่ของวรรณกรรมข้ามพรมแดนและข้ามกาลเวลา”

อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย ได้รับเชิญจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ไปเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “นันโทปนันทสูตรคำหลวงกับความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลก” และ…