จดหมายข่าวเทวาลัย

ข่าวล่าสุด

รองศาสตราจารย์ ดร. ภาสุรี ลือสกุล ได้รับเชิญไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ภาพนำเสนอแนวคิดครอบครัวนิยมของชาวลาตินอเมริกาผ่านภาพยนต์แอนิเมชั่นเรื่อง Coco และ Encanto  

รองศาสตราจารย์ ดร. หนึ่งฤดี โลหผล ได้รับเชิญไปเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวิจัย โครงการอนุรักษ์งานจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร (พระอารามหลวง)  

ข่าวเด่นนิสิต/บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 47 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านข่าวย้อนหลัง

แท็ก

Tags
Admission BALAC Russian Chula Talks TranslaTalk True or false Game คติชนวิทยาศูนย์ นิสิตเก่า บรรณารักษศาสตร์ บริการวิชาการ บริจาค ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาควิชาภาษาตะวันออก ภาพยนตร์เช็ก ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาตะวันออก ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาอิตาเลียน ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาเวียดนาม ภาษาเอเชียใต้ ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ รายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุย รายการอักษรพาที วรรณคดีเปรียบเทียบ วันภาษาไทย ศิลปการละคร ศูนย์การแปล ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ศูนย์มนุษยศาสตร์ดิจิทัล ศูนย์ไทยศึกษา สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเอเชียใต้ โครงการอักษรศาสตร์สู่สังคม โปรตุเกส